Złego kościół nie naprawi...


Zego koci nie naprawi śmieszne

MOCNESŁABE (6)


Zobacz więcej: śmieszne

MOCNESŁABE (236)


 śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Blondynka weszła na drzewo, żeby...


Blondynka wesza na drzewo, eby śmieszne

MOCNESŁABE (0)

Marynarz wysłał telegram do żony LD


Marynarz wysa telegram do ony LD śmieszne

MOCNESŁABE (2)


 śmieszne

MOCNESŁABE (7)