Kto wie wszystko...


Katechetka pyta ucznia:
- Kto wszystko wie i wszystko widzi?
- Moja sąsiadka z góry!

MOCNESŁABE (-1)


Zobacz więcej:


Ciężko stwierdzić...


Ciko stwierdzi śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Zadzwoń do firmy sprzątającej. :D


Zadzwo do firmy sprztajcej śmieszne

MOCNESŁABE (10)

To jest dopiero zmiana. :D


To jest dopiero zmiana śmieszne

MOCNESŁABE (-6)

Tu nie ma skrętu w prawo?


Tu nie ma skrtu w prawo? śmieszne

MOCNESŁABE (239)

Księdzu zginął kanarek


Ksidzu zgin kanarek śmieszne

MOCNESŁABE (2)