śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Śniadanie...


niadanie śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Wcale tego nie powiedział...


Wcale tego nie powiedzia śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Przyszły zawód...


Przyszy zawd śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Początek i koniec są...


Pocztek i koniec s śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Kiedy spoglądam na moją przeszłość...


Kiedy spogldam na moj przeszo śmieszne

MOCNESŁABE (25)