Źle sformułowane pytanie i wszystko się wydało. :D


le sformuowane pytanie i wszystko si wydao śmieszne

MOCNESŁABE (237)Komentarze:


Zobacz więcej:


Mąż zdradza żonę. ;)


M zdradza on śmieszne

MOCNESŁABE (6)

Pomidory w puszce...


Pomidory w puszce śmieszne

MOCNESŁABE (4)

Prawie oświadczyny...


Prawie owiadczyny śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Janusz rozmyśla


Janusz rozmyla śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Rozmowa kwalifikacyjna


Rozmowa kwalifikacyjna śmieszne

MOCNESŁABE (0)

x