Źle sformułowane pytanie i wszystko się wydało. :D


le sformuowane pytanie i wszystko si wydao śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Nauczyciel się mylił. ;)


Nauczyciel si myli śmieszne

MOCNESŁABE (23)


 śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Dobrze mówi. :)


Dobrze mwi śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Zamienię...


Zamieni śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Zło nigdy nie śpi...


Zo nigdy nie pi śmieszne

MOCNESŁABE (23)