Sprzedam działkę w centrum..


Sprzedam dziak w centrum śmieszne

MOCNESŁABE (239)


Zobacz więcej:


Dobrze jej tak :D


Dobrze jej tak śmieszne

MOCNESŁABE (237)

SZCZERA SPOWIDŹ


SZCZERA SPOWID śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Patrz! Komórki macierzyste.


Patrz! Komrki macierzyste śmieszne

MOCNESŁABE (237)


 śmieszne

MOCNESŁABE (250)

I tak źle i tak nie dobrze. :D


I tak le i tak nie dobrze śmieszne

MOCNESŁABE (238)