Trzeba było tak od razu. :D


Trzeba byo tak od razu śmieszne

MOCNESŁABE (28)


Zobacz więcej:


Jeżeli w domu są kłótnie. ;)


Jeeli w domu s ktnie śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Nauka o alkoholu...


Nauka o alkoholu śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Bądź bezpieczny


Bd bezpieczny śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Wie, że ją zdradza...


Wie, e j zdradza śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Przykładny maż...


Przykadny ma śmieszne

MOCNESŁABE (23)