Janusz chce sprzedać passata. :D


Janusz chce sprzeda passata śmieszne

MOCNESŁABE (27)


Zobacz więcej:


Płyta indukcyjna z PRL-u


Pyta indukcyjna z PRL-u śmieszne

MOCNESŁABE (24)


 śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Źle zrozumiał pytanie...


le zrozumia pytanie śmieszne

MOCNESŁABE (25)

W szkole pyta pani Jasia...


W szkole pyta pani Jasia śmieszne

MOCNESŁABE (25)


 śmieszne

MOCNESŁABE (26)