Nie spodziewała się takiej odpowiedzi...


- Synku, dlaczego nie zmieniłeś rybkom wody w akwarium?
- Bo tamtej jeszcze nie wypiły...

MOCNESŁABE (25)


Zobacz więcej:


Krople do oczu.


Krople do oczu śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Najważniejsze życiowe mądrości. ;)


Najwaniejsze yciowe mdroci śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Niezły sobie powód do płaczu wymyśliła. :D


Niezy sobie powd do paczu wymylia śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Dzwoni Małgosia do Jasia i...


Dzwoni Magosia do Jasia i śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Szpitalne jedzenie...


Szpitalne jedzenie śmieszne

MOCNESŁABE (24)