Gdzie jest najbliższy ląd? :D


Gdzie jest najbliszy ld? śmieszne

MOCNESŁABE (2)


Zobacz więcej:


Jestem zajęta podłogo!!


Jestem zajta podogo!! śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Punkt widzenia...


Punkt widzenia śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Typowa matka...


Typowa matka śmieszne

MOCNESŁABE (0)

Wyścigi łodzi podwodnych...


Wycigi odzi podwodnych śmieszne

MOCNESŁABE (-1)

Poważne męskie przemyślenia. :D


Powane mskie przemylenia śmieszne

MOCNESŁABE (4)