Wszystko zależy od...


Wszystko zaley od śmieszne

MOCNESŁABE (23)


Zobacz więcej:


Siedzi baca na drzewie i śpiewa..


Siedzi baca na drzewie i piewa śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Pić czy nie pić...


Pi czy nie pi śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Weekend...


Weekend śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Jest już zdrowy...


Jest ju zdrowy śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Telefon do żony


Telefon do ony śmieszne

MOCNESŁABE (25)