Jak magia bez zaklęcia...


Jak magia bez zaklcia śmieszne

MOCNESŁABE (5)


Zobacz więcej:


Znajdźcie pracę i kupcie..


Znajdcie prac i kupcie śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Mądrzejszy zawsze ustąpi...


Mdrzejszy zawsze ustpi śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Rozstanie...


Rozstanie śmieszne

MOCNESŁABE (10)

Jaką częścią mowy jest...


Jak czci mowy jest śmieszne

MOCNESŁABE (-4)

Każdy ma jakieś wady...


Kady ma jakie wady śmieszne

MOCNESŁABE (-3)