Na lekcji religii katechetka zapytała dzieci...


Katechetka pyta dzieci: 
- Ile znacie Przykazań Bożych? 
Na co uczniowie: 
- 10. 
- A Kościelnych? 
- Dwóch! Pan Wojciech i pan Zdzisław! 
 

MOCNESŁABE (1)Komentarze:


Zobacz więcej:


Kaloria...


Kaloria śmieszne

MOCNESŁABE (5)


 śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Dziś będę pił tylko frugo z wódką.


Dzi bd pi tylko frugo z wdk śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Gość pije wodę z rzeki


Go pije wod z rzeki śmieszne

MOCNESŁABE (17)

Gdy jest zakaz wprowadzania..


Gdy jest zakaz wprowadzania śmieszne

MOCNESŁABE (238)

x