Pokłóciłam się..


Pokciam si śmieszne

MOCNESŁABE (5)Komentarze:


Zobacz więcej:


Wiosno wstawaj!


Wiosno wstawaj! śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Zadrwij z wiedźmy mówili.. ;)


Zadrwij z wiedmy mwili śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Pospieszył się. :D


Pospieszy si śmieszne

MOCNESŁABE (239)

FACEBOOK MOJEGO DZIECIŃSTWA


FACEBOOK MOJEGO DZIECISTWA śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Kiedy mówisz koledze "na zdrowie"...


Kiedy mwisz koledze

MOCNESŁABE (238)

x