Należy pamiętać, że...


Naley pamita, e śmieszne

MOCNESŁABE (15)Komentarze:


Zobacz więcej:


STRAJK


STRAJK śmieszne

MOCNESŁABE (236)


 śmieszne

MOCNESŁABE (264)

Ważne zajęcie...


Wane zajcie śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Rolnika oskarżono o...


Rolnika oskarono o śmieszne

MOCNESŁABE (10)

Prawie oświadczyny...


Prawie owiadczyny śmieszne

MOCNESŁABE (3)

x