Rozmowa telefoniczna...


Blondynka dzwoni do koleżanki blondynki i pyta:
- Jesteś zajęta?
- Tak, rozmawiam przez telefon!
- Aha, to nie przeszkadzam...

MOCNESŁABE (-8)


Zobacz więcej:


Odwiedziny babci...


Odwiedziny babci śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Kłopoty pamięcią...


Kopoty pamici śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Niedźwiedź nie będzie miał tak fajnie. xD


Niedwied nie bdzie mia tak fajnie xD śmieszne

MOCNESŁABE (8)

Dokładność...


Dokadno śmieszne

MOCNESŁABE (-1)

Lepiej powiedzieć inaczej. :D


Lepiej powiedzie inaczej śmieszne

MOCNESŁABE (14)