Moda męska.


Moda mska śmieszne

MOCNESŁABE (237)Komentarze:


Zobacz więcej:


Pomógł koledze. :D


Pomg koledze śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Połknąłbym konia z kopytami


Poknbym konia z kopytami śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Marynarz wysłał telegram do żony, że...


Marynarz wysa telegram do ony, e śmieszne

MOCNESŁABE (237)


 śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Poinieneś na to pytanie..


Poiniene na to pytanie śmieszne

MOCNESŁABE (237)

x