Wyciągnął DOBRY wniosek. :D


Wycign DOBRY wniosek śmieszne

MOCNESŁABE (187)Komentarze:


Zobacz więcej:


Rosyjska syrenka


Rosyjska syrenka śmieszne

MOCNESŁABE (11)

Bądź sobą.


Bd sob śmieszne

MOCNESŁABE (7)

Są rzeczy ważne i ważniejsze. :D


S rzeczy wane i waniejsze śmieszne

MOCNESŁABE (181)

Mirek! Żyjesz?


Mirek! yjesz? śmieszne

MOCNESŁABE (183)

Włamywacz u prawnika


Wamywacz u prawnika śmieszne

MOCNESŁABE (6)

x