śmieszne

MOCNESŁABE (2)Komentarze:


Zobacz więcej:


Marzenia...


Marzenia śmieszne

MOCNESŁABE (6)

Ciężko wytłumaczyć coś dziecku..


Ciko wytumaczy co dziecku śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Bo cennych rzeczy trzeba strzec. ;)


Bo cennych rzeczy trzeba strzec śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Języki obce...


Jzyki obce śmieszne

MOCNESŁABE (3)

Kiedyś dziewczyny latały za mną..


Kiedy dziewczyny latay za mn śmieszne

MOCNESŁABE (237)

x