Najczęściej używany język.


- Jaki jest najczęściej uzywany jezyk programistów?
- Wulgarny.

MOCNESŁABE (238)Komentarze:


Zobacz więcej:


Od osiemnastu...


Od osiemnastu śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Różnica między teściową a...


Rnica midzy teciow a śmieszne

MOCNESŁABE (5)

Kiedy myślałeś, że masz jeszcze kilka..


Kiedy mylae, e masz jeszcze kilka śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Uśpienie


Upienie śmieszne

MOCNESŁABE (234)

Potrzebne kosmiczne gacie


Potrzebne kosmiczne gacie śmieszne

MOCNESŁABE (238)

x