Za bardzo pociągnęła go za język..


Za bardzo pocigna go za jzyk śmieszne

MOCNESŁABE (239)


Zobacz więcej:


Po dobroci...


Po dobroci śmieszne

MOCNESŁABE (8)

POWIEDZIAŁEŚ, ŻE IDZIEMY DO...


POWIEDZIAE, E IDZIEMY DO śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Mógłby już przyjść szef...


Mgby ju przyj szef śmieszne

MOCNESŁABE (1)

2050 rok


2050 rok śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Głośny upadek...


Gony upadek śmieszne

MOCNESŁABE (16)