ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA


NIADANIE DO KA śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Powód do płaczu...


Powd do paczu śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Najpierw dają 500+


Najpierw daj 500+ śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Odeszła od niego żona...


Odesza od niego ona śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Takit o ma dobrze


Takit o ma dobrze śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Nakrył żonę...


Nakry on śmieszne

MOCNESŁABE (25)