Co to jest "nic"?


Co to jest

MOCNESŁABE (237)


Zobacz więcej:


Zdenerwowany nauczyciel pyta ucznia...


Zdenerwowany nauczyciel pyta ucznia śmieszne

MOCNESŁABE (6)

Znaleziono portfel...


Znaleziono portfel śmieszne

MOCNESŁABE (-3)

Ups.. Od razu obie stają się złymi. :D


Ups Od razu obie staj si zymi śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Złapali misia.


Zapali misia śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Gdy próbujesz nie zepsuć swojej...


Gdy prbujesz nie zepsu swojej śmieszne

MOCNESŁABE (237)