Zanim sprawdzisz saldo..


Zanim sprawdzisz saldo śmieszne

MOCNESŁABE (236)Zobacz więcej:


Widać że blondi..


Wida e blondi śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Będzie na czym pranie zawiesić.


Bdzie na czym pranie zawiesi śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Jego ojciec jest...


Jego ojciec jest śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Okropna choroba.


Okropna choroba śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Do czego zdolny jest...


Do czego zdolny jest śmieszne

MOCNESŁABE (1)