A to dopiero ją zaskoczył. :D


A to dopiero j zaskoczy śmieszne

MOCNESŁABE (236)Zobacz więcej:


Blondynka wegetarianka


Blondynka wegetarianka śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Zapłakany chłopiec...


Zapakany chopiec śmieszne

MOCNESŁABE (4)

Debile mają wątpliwości, podczas gdy mądrzy ludzie..


Debile maj wtpliwoci, podczas gdy mdrzy ludzie śmieszne

MOCNESŁABE (238)

W imię zasad...


W imi zasad śmieszne

MOCNESŁABE (1)


 śmieszne

MOCNESŁABE (237)