I po co jej to było? :D


I po co jej to byo? śmieszne

MOCNESŁABE (33)


Zobacz więcej:


Zakupy Janusza w Biedronce.


Zakupy Janusza w Biedronce śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Pamiętaj...


Pamitaj śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Przekazaliśmy wasze prezenty..


Przekazalimy wasze prezenty śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Poważny kochanek. ;)


Powany kochanek śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Różnica między optymistą i pesymistą...


Rnica midzy optymist i pesymist śmieszne

MOCNESŁABE (2)