Wersja Polska. :D


Wersja Polska śmieszne

MOCNESŁABE (25)


Zobacz więcej:


Wyglądasz...


Wygldasz śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Uprzedził ją wcześniej...


Uprzedzi j wczeniej śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Szkoda, że kilogramami...


Szkoda, e kilogramami śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Nietypowa poprawa...


Nietypowa poprawa śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Pamiętacie...


Pamitacie śmieszne

MOCNESŁABE (27)