Świadek wie lepiej, niż sąd może sobie wyobrazić. :D


wiadek wie lepiej, ni sd moe sobie wyobrazi śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Kiedy Janusz prawi komplementy. :D


Kiedy Janusz prawi komplementy śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Wielka odwaga...


Wielka odwaga śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Źle odpowiedział. :D


le odpowiedzia śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Lata dzieciństwa


Lata dziecistwa śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Zawody we wbijaniu gwoździa.


Zawody we wbijaniu gwodzia śmieszne

MOCNESŁABE (24)