Świadek wie lepiej, niż sąd może sobie wyobrazić. :D


wiadek wie lepiej, ni sd moe sobie wyobrazi śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Prezent dla teściowej...


Prezent dla teciowej śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Ręce, które niosą pomoc, są..


Rce, ktre nios pomoc, s śmieszne

MOCNESŁABE (25)


 śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Zasłużył sobie


Zasuy sobie śmieszne

MOCNESŁABE (32)

Bystre dziecko...


Bystre dziecko śmieszne

MOCNESŁABE (25)