Co robić?


Co robi? śmieszne

MOCNESŁABE (11)


Zobacz więcej:


Siedział baca przy...


Siedzia baca przy śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Lista obecności...


Lista obecnoci śmieszne

MOCNESŁABE (-22)

Ojciec obiecał synowi, że...


Ojciec obieca synowi, e śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Kiedyś mu za to podziękuje...


Kiedy mu za to podzikuje śmieszne

MOCNESŁABE (1)

W osiedlowym warzywniaku...


W osiedlowym warzywniaku śmieszne

MOCNESŁABE (2)