Walczyłeś na wojnie?


Walczye na wojnie? śmieszne

MOCNESŁABE (-6)


Zobacz więcej:


Źle zinterpretował jego działania. :D


le zinterpretowa jego dziaania śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Ciężki test dla mężczyzn. :D


Ciki test dla mczyzn śmieszne

MOCNESŁABE (-29)

Nigdy nie wiadomo co...


Nigdy nie wiadomo co śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Doszedł do winnego. :)


Doszed do winnego śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Czegoś nie pojął. ;)


Czego nie poj śmieszne

MOCNESŁABE (14)