Prawda wyszła na jaw.


Prawda wysza na jaw śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Małżeństwo pojechało na...


Maestwo pojechao na śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Niedźwiedź...


Niedwied śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Słaba kawa...


Saba kawa śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Kosz na śmieci..


Kosz na mieci śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Zawód przyszłości...


Zawd przyszoci śmieszne

MOCNESŁABE (24)