Skąd to oparzenie. ;)


Skd to oparzenie śmieszne

MOCNESŁABE (26)


Zobacz więcej:


Pociąg...


Pocig śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Cena benzyny...


Cena benzyny śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Obecna młodzież z wnukami


Obecna modzie z wnukami śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Nie oszukasz żony, że..


Nie oszukasz ony, e śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Dwie babcie przechwalały się...


Dwie babcie przechwalay si śmieszne

MOCNESŁABE (23)