Jak to jest w rzeczywistości. :D


Jak to jest w rzeczywistoci śmieszne

MOCNESŁABE (-15)


Zobacz więcej:


Czym on jest dla niej. ;)


Czym on jest dla niej śmieszne

MOCNESŁABE (4)

CZTERY STOPNIE ODWAGI


CZTERY STOPNIE ODWAGI śmieszne

MOCNESŁABE (237)

ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA. ;)


WIETNIE SI SKADA śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Przypomniał jej coś. :D


Przypomnia jej co śmieszne

MOCNESŁABE (-13)

Żyj tak, aby...


yj tak, aby śmieszne

MOCNESŁABE (2)