Świetnie to sobie wymyśliła. :D


wietnie to sobie wymylia śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


No i po co były te nerwy? :)


No i po co byy te nerwy? śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Powiedz, co czujesz.


Powiedz, co czujesz śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Piłeś i chcesz wsiąść...


Pie i chcesz wsi śmieszne

MOCNESŁABE (24)

POWIEDZIAŁEŚ, ŻE IDZIEMY DO...


POWIEDZIAE, E IDZIEMY DO śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Przed wynalezieniem pieniędzy...


Przed wynalezieniem pienidzy śmieszne

MOCNESŁABE (24)