Co wyniosłeś z dzisiejszych lekcji? ;)


Co wyniose z dzisiejszych lekcji? śmieszne

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Też go widział...


Te go widzia śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Wszystko w porządku z telefonem Janusza


Wszystko w porzdku z telefonem Janusza śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Pod sejmem krzyczy tłum protestujących...


Pod sejmem krzyczy tum protestujcych śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Bo są rzeczy ważne i ważniejsze..


Bo s rzeczy wane i waniejsze śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Życie trzeba przeżyć tak, żeby..


ycie trzeba przey tak, eby śmieszne

MOCNESŁABE (24)