Na lekcji religii katechetka pyta Jasia...


Na lekcji religii katechetka pyta Jasia:
- Kto wszystko słyszy, wie i widzi?
Na co chłopiec bez zastanowienia:
- Moja sąsiadka!

MOCNESŁABE (0)


Zobacz więcej:


Hahaha... :D


Hahaha śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Nie był na sprawdzianie, bo...


Nie by na sprawdzianie, bo śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Co powiedział na...


Co powiedzia na śmieszne

MOCNESŁABE (3)

Uderzyłem się dzisiaj w palec..


Uderzyem si dzisiaj w palec śmieszne

MOCNESŁABE (239)


 śmieszne

MOCNESŁABE (-4)