Droga wódko...


Droga wdko śmieszne

MOCNESŁABE (238)


Zobacz więcej: śmieszne

MOCNESŁABE (6)

Gość przesadził. :D


Go przesadzi śmieszne

MOCNESŁABE (236)


 śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Teraz to są czasy..


Teraz to s czasy śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Wnusiu, czy ten "fejsbóg"


Wnusiu, czy ten

MOCNESŁABE (237)