Ten sam ból. :D


Ten sam bl śmieszne

MOCNESŁABE (5)


Zobacz więcej:


Obudził ich w nocy...


Obudzi ich w nocy śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Tchórz...


Tchrz śmieszne

MOCNESŁABE (17)

Kopernik miał rację..


Kopernik mia racj śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Drzwi...


Drzwi śmieszne

MOCNESŁABE (0)

Gra w szachy i życie


Gra w szachy i ycie śmieszne

MOCNESŁABE (236)