Najważniejsze życiowe mądrości. ;)


Najwaniejsze yciowe mdroci śmieszne

MOCNESŁABE (27)


Zobacz więcej:


Połówka i ćwiartka...


Powka i wiartka śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Blondynka w sklepie...


Blondynka w sklepie śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Na tonącym okręcie.


Na toncym okrcie śmieszne

MOCNESŁABE (30)

Małe nieporozumienie..


Mae nieporozumienie śmieszne

MOCNESŁABE (26)

Żona idealna powinna być jak...


ona idealna powinna by jak śmieszne

MOCNESŁABE (23)