Źle sformuował życzenie. :D


le sformuowa yczenie śmieszne

MOCNESŁABE (237)Komentarze:


Zobacz więcej:


Najlepiej jest, gdy...


Najlepiej jest, gdy śmieszne

MOCNESŁABE (3)

Piętrowy autobus...


Pitrowy autobus śmieszne

MOCNESŁABE (2)

To co mam...


To co mam śmieszne

MOCNESŁABE (6)

Bo w wędkarstwie nie chodzi..


Bo w wdkarstwie nie chodzi śmieszne

MOCNESŁABE (237)


 śmieszne

MOCNESŁABE (1)

x