A co, gdy stoi? :D


A co, gdy stoi? śmieszne

MOCNESŁABE (4)


Zobacz więcej:


Przychodzi syn ze szkoły..


Przychodzi syn ze szkoy śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Sprawdzał rzeczy ważniejsze. :D


Sprawdza rzeczy waniejsze śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Zło nigdy nie śpi...


Zo nigdy nie pi śmieszne

MOCNESŁABE (12)

WIEK TO TYLKO LICZBA


WIEK TO TYLKO LICZBA śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Szczera spowiedź.


Szczera spowied śmieszne

MOCNESŁABE (236)