Reakcja męża. ;)


Reakcja ma śmieszne

MOCNESŁABE (26)


Zobacz więcej:


Polecił jej coś na twarz...


Poleci jej co na twarz śmieszne

MOCNESŁABE (24)


 śmieszne

MOCNESŁABE (7)

Miał szczęście...


Mia szczcie śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Czy passat nie ma błendóf


Czy passat nie ma bendf śmieszne

MOCNESŁABE (23)


 śmieszne

MOCNESŁABE (25)