A to kombinator. :)


A to kombinator śmieszne

MOCNESŁABE (1)


Zobacz więcej:


Kiedy próbujesz w nocy wyciągnąć...


Kiedy prbujesz w nocy wycign śmieszne

MOCNESŁABE (240)

Małżeństwo przyjechało do hotelu...


Maestwo przyjechao do hotelu śmieszne

MOCNESŁABE (-1)


 śmieszne

MOCNESŁABE (18)

Międzynarodowy symbol.


Midzynarodowy symbol śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Udowodnił, że mówi prawdę. ;)


Udowodni, e mwi prawd śmieszne

MOCNESŁABE (238)