Niedźwiedź nie będzie miał tak fajnie. xD


Niedwied nie bdzie mia tak fajnie xD śmieszne

MOCNESŁABE (6)


Zobacz więcej:


O której godzinie zazwyczaj..


O ktrej godzinie zazwyczaj śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Makijaż...


Makija śmieszne

MOCNESŁABE (1)

A gdyby rzucić to wszystko i...


A gdyby rzuci to wszystko i śmieszne

MOCNESŁABE (-7)

Będziesz tak siedział cały dzień?


Bdziesz tak siedzia cay dzie? śmieszne

MOCNESŁABE (241)

Jak mam żyć...


Jak mam y śmieszne

MOCNESŁABE (2)