Szkoda, że wcześniej tego nie sprawdził. ;)


Szkoda, e wczeniej tego nie sprawdzi śmieszne

MOCNESŁABE (8)


Zobacz więcej:


Przeprosił na łamach gazety


Przeprosi na amach gazety śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Podniósł księdzu ciśnienie. :D


Podnis ksidzu cinienie śmieszne

MOCNESŁABE (238)


 śmieszne

MOCNESŁABE (4)

Walduś dostał pałę z geografii..


Waldu dosta pa z geografii śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Mózg Janusza nocą.


Mzg Janusza noc śmieszne

MOCNESŁABE (-1)