Kiedy jest zmiana godziny. ;)


Kiedy jest zmiana godziny śmieszne

MOCNESŁABE (0)


Zobacz więcej:


Jasne piwo...


Jasne piwo śmieszne

MOCNESŁABE (-4)

Samodzielnosc


Samodzielnosc śmieszne

MOCNESŁABE (233)

Ciężko wytłumaczyć coś dziecku..


Ciko wytumaczy co dziecku śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Od 10 minut szukają..


Od 10 minut szukaj śmieszne

MOCNESŁABE (239)

Mądre ptaki...


Mdre ptaki śmieszne

MOCNESŁABE (4)