Miał propozycję, ale nie wypali. ;)


Mia propozycj, ale nie wypali śmieszne

MOCNESŁABE (2)


Zobacz więcej:


Bądź ostrożny...


Bd ostrony śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Jeśli kobieta ma zawsze rację...


Jeli kobieta ma zawsze racj śmieszne

MOCNESŁABE (3)

Kopernik miał rację..


Kopernik mia racj śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Jaki ptak nie...


Jaki ptak nie śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Ile będę zarabiać?


Ile bd zarabia? śmieszne

MOCNESŁABE (-1)