To musi być miednica. :D


To musi by miednica śmieszne

MOCNESŁABE (1)


Zobacz więcej:


Dziewczyny takie są. ;)


Dziewczyny takie s śmieszne

MOCNESŁABE (236)

KAŁFLAND


KAFLAND śmieszne

MOCNESŁABE (235)

Zadzwoniłem do kolegi i zapytałem..


Zadzwoniem do kolegi i zapytaem śmieszne

MOCNESŁABE (9)

Trudny wybór...


Trudny wybr śmieszne

MOCNESŁABE (-1)

Młody ksiądz


Mody ksidz śmieszne

MOCNESŁABE (7)