Źle to skojarzyła. :D


le to skojarzya śmieszne

MOCNESŁABE (-8)


Zobacz więcej:


Ugryzł ją pies...


Ugryz j pies śmieszne

MOCNESŁABE (1)

Zorro poszedł do panienki. ;)


Zorro poszed do panienki śmieszne

MOCNESŁABE (0)

Pamiętasz jeszcze...


Pamitasz jeszcze śmieszne

MOCNESŁABE (240)

Piniondze z komunii


Piniondze z komunii śmieszne

MOCNESŁABE (1)


 śmieszne

MOCNESŁABE (238)