Źle to skojarzyła. :D


le to skojarzya śmieszne

MOCNESŁABE (23)


Zobacz więcej:


Na co mu się to przyda? ;)


Na co mu si to przyda? śmieszne

MOCNESŁABE (29)

Fałszywe zeznania...


Faszywe zeznania śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Wyjątkowy cukierek...


Wyjtkowy cukierek śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Języki obce...


Jzyki obce śmieszne

MOCNESŁABE (21)

W szkole mówiom, że jezdem homo..


W szkole mwiom, e jezdem homo śmieszne

MOCNESŁABE (24)